menu
nagłówek | header | image

Program

08.45-12.30
I sesja - Plenarna
08.45-09.00
Oficjalne otwarcie konferencji
09.00-09.30
Odpowiedzialność prawna pielęgniarek
mgr Magdalena Sobalik, Przewodnicząca ORPiP, Poznań
09.30-10.00
Zastosowanie przymusu bezpośredniego w opiece nad pacjentem
prof. dr hab. n. med. Krystyna Górna, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa UMP
10.00-10.20
Dostęp przedni w chirurgii biodra - implikacje okołooperacyjne
dr n. med. Bartosz Łukaszewski, Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
10.20-10.50
Ruch antyszczepionkowy - konsekwencje dla zdrowia
dr Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UMP
10.50-11.10
Farmakoterapia u osób w podeszłym wieku
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii UMP
11.10-11.40
Specyfika opieki pielęgniarskiej u chorych po całkowitym usunięciu krtani
dr n. med. Anita Szymańska, Pielęgniarka oddziałowa, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UMP
11.40-12.00
Leczenie ran w praktyce, leczenie ran w domu pacjenta - przegląd przypadków
mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego, URGO
12.00-12.30
Inkluzywna komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami
dr n. o zdr. Wojciech Strzelecki, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
12.30-13.00
☕ Przerwa kawowa
13.00-14.25
II sesja Młodzi badacze – sesja studencka: Innowacje w edukacji zdrowotnej pacjenta
13.00-14.15
Warsztaty dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy - więcej o warsztatach
1.
Kaniulacja pod USG
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
2.
A po co ten opatrunek? Praktyczne zastosowanie opatrunków URGO
mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
3.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
4.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.
Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
dr Hanna Łukaszewska, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
14.30-15.30
Cz. I - Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - więcej o warsztatach
1.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
2.
Trudna rozmowa z pacjentem i jego rodziną
dr n. o zdr. Maja Stanisławska-Kubiak, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
3.
Kaniulacja pod USG (limit 15 osób)
mgr Katarzyna Ilmer, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
4.
e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego
5.
Pomiary antropometryczne u dzieci: noworodek, niemowlę
mgr Jadwiga Pieścikowska, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
6.
Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu
7.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
8.
Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP
9.
Zasady bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i asekuracji pacjentów - bezpieczeństwo i ergonomia pracy
mgr Patryk Wiliński, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
10.
EKG - interpretacja / badania fizykalne
dr n. biol. Edyta Cudak-Kasprzak, Katedra Pielęgniarstwa UMP
11.
Iniekcje podskórne w opiece paliatywnej
mgr Monika Pyszczorska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP
12.
Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
mgr Anna Kęsicka, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
15.30-16.30
Cz. II - Warsztaty dla studentek i studentów pielęgniarstwa - więcej o warsztatach
1.
Pielęgnacja cewnika żylnego typu Broviac i PICC
mgr Inga Psuja-Marcinkowska, mgr Jolanta Świerkowska, Oddział Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
2.
Trudna rozmowa z pacjentem i jego rodziną
dr n. o zdr. Maja Stanisławska-Kubiak, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP
4.
e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego
5.
Pomiary antropometryczne u dzieci: noworodek, niemowlę
mgr Jadwiga Pieścikowska, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UMP
6.
Obsługa portu donaczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Ewa Zawadzka, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Uniwersytecki w Poznaniu
7.
Praktyczne aspekty pielęgnacji pacjentów z dostępem naczyniowym (midline i "bullpub")
dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Miętkiewicz, mgr Jakub Przywarty, Katedra Pielęgniarstwa UMP, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
8.
Podstawowe czynności resuscytacyjne w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem AED i worka samorozprężalnego
mgr Julian Lasik, Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP
9.
Zasady bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i asekuracji pacjentów - bezpieczeństwo i ergonomia pracy
mgr Patryk Wiliński, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
10.
EKG - interpretacja / badania fizykalne
dr n. biol. Edyta Cudak-Kasprzak, Katedra Pielęgniarstwa UMP
11.
Iniekcje podskórne w opiece paliatywnej
mgr Monika Pyszczorska, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP
12.
Opieka stomijna - urostomia, ileostomia, kolostomia
mgr Anna Kęsicka, Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
16.30
Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2024-04-24